مدونه شو مزيكا نيو

مدونة شو مزيكا نيو

تحميل أقوى ألعاب 2011 على الاطلاق Need For Speed The Run & Battlefield 3 نسخ كامله :: على سيرفرات مباشرة

Need For Speed The Run

Install

1. Unrar
2. Burn or mount the image
3. Install the game
4. Copy over the cracked content from the /Crack dir on DVD2 to your
<install> dir
5. Play the game

System Req

* OS: Windows Vista SP2 or Windows 7
* CPU: 2.4 GHz Intel Core 2 Duo or equal AMD
* RAM: 3 GB
* HDD: 18 GB free disk space
* Graphics: 512 MB Graphics Memory
* DirectX: Version 10
* Network: 512 KBPS Internet connection or better
اضغط على الشريط لمشاهدة الصورة بحجمها الطبيعي 780x585px

اضغط على الشريط لمشاهدة الصورة بحجمها الطبيعي 780x431px

اضغط على الشريط لمشاهدة الصورة بحجمها الطبيعي 780x500pxاضغط على الشريط لمشاهدة الصورة بحجمها الطبيعي 780x431px

اضغط على الشريط لمشاهدة الصورة بحجمها الطبيعي 780x431px

اضغط على الشريط لمشاهدة الصورة بحجمها الطبيعي 780x439pxSize : 14GbDownload

One Direct Link
Links 200Mb


2shared
http://www.short5.com/sl/625514
http://www.short5.com/sl/625515
http://www.short5.com/sl/625516
http://www.short5.com/sl/625517
http://www.short5.com/sl/625518
http://www.short5.com/sl/625519
http://www.short5.com/sl/625520
http://www.short5.com/sl/625521
http://www.short5.com/sl/625522
http://www.short5.com/sl/625523
http://www.short5.com/sl/625524
http://www.short5.com/sl/625525
http://www.short5.com/sl/625526
http://www.short5.com/sl/625527
http://www.short5.com/sl/625528
http://www.short5.com/sl/625529
http://www.short5.com/sl/625530
http://www.short5.com/sl/625531
http://www.short5.com/sl/625532
http://www.short5.com/sl/625533
http://www.short5.com/sl/625534
http://www.short5.com/sl/625535
http://www.short5.com/sl/625536
http://www.short5.com/sl/625537
http://www.short5.com/sl/625538
http://www.short5.com/sl/625539
http://www.short5.com/sl/625540
http://www.short5.com/sl/625541
http://www.short5.com/sl/625542
http://www.short5.com/sl/625543
http://www.short5.com/sl/625544
http://www.short5.com/sl/625545
http://www.short5.com/sl/625546
http://www.short5.com/sl/625547
http://www.short5.com/sl/625548
http://www.short5.com/sl/625549
http://www.short5.com/sl/625550
http://www.short5.com/sl/625551
http://www.short5.com/sl/625552
http://www.short5.com/sl/625553
http://www.short5.com/sl/625554
http://www.short5.com/sl/625555
http://www.short5.com/sl/625556
http://www.short5.com/sl/625557
http://www.short5.com/sl/625558
http://www.short5.com/sl/625559
http://www.short5.com/sl/625560
http://www.short5.com/sl/625561
http://www.short5.com/sl/625562
http://www.short5.com/sl/625563
http://www.short5.com/sl/625564
http://www.short5.com/sl/625565
http://www.short5.com/sl/625566
http://www.short5.com/sl/625567
http://www.short5.com/sl/625568
http://www.short5.com/sl/625569
http://www.short5.com/sl/625570
http://www.short5.com/sl/625571
http://www.short5.com/sl/625572
http://www.short5.com/sl/625573
http://www.short5.com/sl/625574
http://www.short5.com/sl/625575
http://www.short5.com/sl/625576
http://www.short5.com/sl/625577
http://www.short5.com/sl/625578
http://www.short5.com/sl/625579
http://www.short5.com/sl/625580
http://www.short5.com/sl/625581
http://www.short5.com/sl/625582
http://www.short5.com/sl/625583
http://www.short5.com/sl/625584
http://www.short5.com/sl/625585
http://www.short5.com/sl/625586
http://www.short5.com/sl/625587
http://www.short5.com/sl/625588
http://www.short5.com/sl/625589
http://www.short5.com/sl/625590
http://www.short5.com/sl/625591
http://www.short5.com/sl/625592
http://www.short5.com/sl/625593
http://www.short5.com/sl/625594

jumbofiles
http://www.short5.com/sl/625677
http://www.short5.com/sl/625678
http://www.short5.com/sl/625679
http://www.short5.com/sl/625680
http://www.short5.com/sl/625681
http://www.short5.com/sl/625682
http://www.short5.com/sl/625683
http://www.short5.com/sl/625684
http://www.short5.com/sl/625685
http://www.short5.com/sl/625686
http://www.short5.com/sl/625687
http://www.short5.com/sl/625688
http://www.short5.com/sl/625689
http://www.short5.com/sl/625690
http://www.short5.com/sl/625691
http://www.short5.com/sl/625692
http://www.short5.com/sl/625693
http://www.short5.com/sl/625694
http://www.short5.com/sl/625695
http://www.short5.com/sl/625696
http://www.short5.com/sl/625697
http://www.short5.com/sl/625698
http://www.short5.com/sl/625699
http://www.short5.com/sl/625700
http://www.short5.com/sl/625701
http://www.short5.com/sl/625702
http://www.short5.com/sl/625703
http://www.short5.com/sl/625704
http://www.short5.com/sl/625705
http://www.short5.com/sl/625706
http://www.short5.com/sl/625707
http://www.short5.com/sl/625708
http://www.short5.com/sl/625709
http://www.short5.com/sl/625710
http://www.short5.com/sl/625711
http://www.short5.com/sl/625712
http://www.short5.com/sl/625713
http://www.short5.com/sl/625714
http://www.short5.com/sl/625715
http://www.short5.com/sl/625716
http://www.short5.com/sl/625717
http://www.short5.com/sl/625718
http://www.short5.com/sl/625719
http://www.short5.com/sl/625720
http://www.short5.com/sl/625721
http://www.short5.com/sl/625722
http://www.short5.com/sl/625723
http://www.short5.com/sl/625724
http://www.short5.com/sl/625725
http://www.short5.com/sl/625726
http://www.short5.com/sl/625727
http://www.short5.com/sl/625728
http://www.short5.com/sl/625729
http://www.short5.com/sl/625730
http://www.short5.com/sl/625731
http://www.short5.com/sl/625732
http://www.short5.com/sl/625733
http://www.short5.com/sl/625734
http://www.short5.com/sl/625735
http://www.short5.com/sl/625736
http://www.short5.com/sl/625737
http://www.short5.com/sl/625738
http://www.short5.com/sl/625739
http://www.short5.com/sl/625740
http://www.short5.com/sl/625741
http://www.short5.com/sl/625742
http://www.short5.com/sl/625743
http://www.short5.com/sl/625744
http://www.short5.com/sl/625745
http://www.short5.com/sl/625746
http://www.short5.com/sl/625747
http://www.short5.com/sl/625748
http://www.short5.com/sl/625749
http://www.short5.com/sl/625750
http://www.short5.com/sl/625751
http://www.short5.com/sl/625752
http://www.short5.com/sl/625753
http://www.short5.com/sl/625754
http://www.short5.com/sl/625755
http://www.short5.com/sl/625756
http://www.short5.com/sl/625757

mediafire
http://www.short5.com/sl/625758
http://www.short5.com/sl/625759
http://www.short5.com/sl/625760
http://www.short5.com/sl/625761
http://www.short5.com/sl/625762
http://www.short5.com/sl/625763
http://www.short5.com/sl/625764
http://www.short5.com/sl/625765
http://www.short5.com/sl/625766
http://www.short5.com/sl/625767
http://www.short5.com/sl/625768
http://www.short5.com/sl/625769
http://www.short5.com/sl/625770
http://www.short5.com/sl/625771
http://www.short5.com/sl/625772
http://www.short5.com/sl/625773
http://www.short5.com/sl/625774
http://www.short5.com/sl/625775
http://www.short5.com/sl/625776
http://www.short5.com/sl/625777
http://www.short5.com/sl/625778
http://www.short5.com/sl/625779
http://www.short5.com/sl/625780
http://www.short5.com/sl/625781
http://www.short5.com/sl/625782
http://www.short5.com/sl/625783
http://www.short5.com/sl/625784
http://www.short5.com/sl/625785
http://www.short5.com/sl/625786
http://www.short5.com/sl/625787
http://www.short5.com/sl/625788
http://www.short5.com/sl/625789
http://www.short5.com/sl/625790
http://www.short5.com/sl/625791
http://www.short5.com/sl/625792
http://www.short5.com/sl/625793
http://www.short5.com/sl/625794
http://www.short5.com/sl/625795
http://www.short5.com/sl/625796
http://www.short5.com/sl/625797
http://www.short5.com/sl/625798
http://www.short5.com/sl/625799
http://www.short5.com/sl/625800
http://www.short5.com/sl/625801
http://www.short5.com/sl/625802
http://www.short5.com/sl/625803
http://www.short5.com/sl/625804
http://www.short5.com/sl/625805
http://www.short5.com/sl/625806
http://www.short5.com/sl/625807
http://www.short5.com/sl/625808
http://www.short5.com/sl/625809
http://www.short5.com/sl/625810
http://www.short5.com/sl/625811
http://www.short5.com/sl/625812
http://www.short5.com/sl/625813
http://www.short5.com/sl/625814
http://www.short5.com/sl/625815
http://www.short5.com/sl/625816
http://www.short5.com/sl/625817
http://www.short5.com/sl/625818
http://www.short5.com/sl/625819
http://www.short5.com/sl/625820
http://www.short5.com/sl/625821
http://www.short5.com/sl/625822
http://www.short5.com/sl/625823
http://www.short5.com/sl/625824
http://www.short5.com/sl/625825
http://www.short5.com/sl/625826
http://www.short5.com/sl/625827
http://www.short5.com/sl/625828
http://www.short5.com/sl/625829
http://www.short5.com/sl/625830
http://www.short5.com/sl/625831
http://www.short5.com/sl/625832
http://www.short5.com/sl/625833
http://www.short5.com/sl/625834
http://www.short5.com/sl/625835
http://www.short5.com/sl/625836
http://www.short5.com/sl/625837
http://www.short5.com/sl/625838-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Battlefield 3Minimum System Requirements

OS: Windows Vista (Service Pack 2) 32-Bit
Processor 2 GHz Dual Core (Core 2 Duo 2.4 GHZ or Althon X2 2.7 GHz)
Memory: 2 GB
Hard Drive: 20 GB
Graphics Card (AMD): DirectX 10.1 compatible with 512 MB RAM (ATI RADEON 3000, 4000, 5000 OR 6000 series, with ATI RADEON 3870 or higher performance)
Graphics Card (NVIDIA): DirectX 10.0 compatible with 512 MB RAM (NVIDIA GEFORCE 8, 9, 200, 300, 400 OR 500 series with NVIDIA GEFORCE 8800 GT or higher performance)
Sound card : DirectX compatible


Recommended System Requirements

OS: Windows 7 64-Bit
Processor Quad-Core CPU
Memory: 4 GB
Hard Drive: 20 GB
Graphics Card: DirectX 11 compatible with 1024 MB RAM (NVIDIA GEFORCE GTX 560 or ATI RADEON 6950)
Sound Card: DirectX compatible


Install

1. Unrar
2. Burn or mount the image
3. Install the game. Redistributables as needed in Installer
dir afterwards
4. Copy over the cracked content from the Crack dir on DVD2 to your
installation dir
5. Play the game.

اضغط على الشريط لمشاهدة الصورة بحجمها الطبيعي 640x360px

اضغط على الشريط لمشاهدة الصورة بحجمها الطبيعي 640x360px

اضغط على الشريط لمشاهدة الصورة بحجمها الطبيعي 640x360px

اضغط على الشريط لمشاهدة الصورة بحجمها الطبيعي 640x360px

اضغط على الشريط لمشاهدة الصورة بحجمها الطبيعي 640x360px

اضغط على الشريط لمشاهدة الصورة بحجمها الطبيعي 640x393px

اضغط على الشريط لمشاهدة الصورة بحجمها الطبيعي 640x360px

اضغط على الشريط لمشاهدة الصورة بحجمها الطبيعي 640x360pxSize : 13Gb


Download


One Direct Link

Links 200MbMeDiaFire
http://www.short5.com/sl/609350
http://www.short5.com/sl/609351
http://www.short5.com/sl/609352
http://www.short5.com/sl/609353
http://www.short5.com/sl/609354
http://www.short5.com/sl/609355
http://www.short5.com/sl/609356
http://www.short5.com/sl/609357
http://www.short5.com/sl/609358
http://www.short5.com/sl/609359
http://www.short5.com/sl/609360
http://www.short5.com/sl/609361
http://www.short5.com/sl/609362
http://www.short5.com/sl/609363
http://www.short5.com/sl/609364
http://www.short5.com/sl/609365
http://www.short5.com/sl/609366
http://www.short5.com/sl/609367
http://www.short5.com/sl/609368
http://www.short5.com/sl/609369
http://www.short5.com/sl/609370
http://www.short5.com/sl/609371
http://www.short5.com/sl/609372
http://www.short5.com/sl/609373
http://www.short5.com/sl/609374
http://www.short5.com/sl/609375
http://www.short5.com/sl/609376
http://www.short5.com/sl/609377
http://www.short5.com/sl/609378
http://www.short5.com/sl/609379
http://www.short5.com/sl/609380
http://www.short5.com/sl/609381
http://www.short5.com/sl/609382
http://www.short5.com/sl/609383
http://www.short5.com/sl/609384
http://www.short5.com/sl/609385
http://www.short5.com/sl/609386
http://www.short5.com/sl/609387
http://www.short5.com/sl/609388
http://www.short5.com/sl/609389
http://www.short5.com/sl/609390
http://www.short5.com/sl/609391
http://www.short5.com/sl/609392
http://www.short5.com/sl/609393
http://www.short5.com/sl/609394
http://www.short5.com/sl/609395
http://www.short5.com/sl/609396
http://www.short5.com/sl/609397
http://www.short5.com/sl/609398
http://www.short5.com/sl/609399
http://www.short5.com/sl/609400
http://www.short5.com/sl/609401
http://www.short5.com/sl/609402
http://www.short5.com/sl/609403
http://www.short5.com/sl/609404
http://www.short5.com/sl/609405
http://www.short5.com/sl/609406
http://www.short5.com/sl/609407
http://www.short5.com/sl/609408
http://www.short5.com/sl/609409
http://www.short5.com/sl/609410
http://www.short5.com/sl/609411
http://www.short5.com/sl/609412
http://www.short5.com/sl/609413
http://www.short5.com/sl/609414
http://www.short5.com/sl/609415
http://www.short5.com/sl/609416
http://www.short5.com/sl/609417
http://www.short5.com/sl/609418
http://www.short5.com/sl/609419
http://www.short5.com/sl/609420
http://www.short5.com/sl/609421
http://www.short5.com/sl/609422

��� ������


1. ممنوع كتابه اى لينك لاى موقع

2. ممنوع كتابه ارقام موبيلات

3. ممنوع كتابه الايميلات على العام يمكنك ذلك فى الخاص

4. ممنوع كتابه اى الفاظه خارجه عن الاداب العام

ومن يخالف قوانين الدردشه يتعرض للطرد

حمل برنامج الفلاش بلير اذا لما يعمل الشات
تحميل

كيفيه تغير الاسم والصوره على الدردشه

ايها الزائر اسمك هو اول اسم فى قائمه الاسامى اضغط عليه ثم

غير الاسم و الصوره

ملحوظه : اذا كانت اللغه العربيه معكوسه اضغط على الرابط التالى

للتعديل
language

شات لا تبكى على من لا يستحق دموعك